V читання памяті проф. О.М.Хмельницького Print

Представники кафери патологіічної анатомії СумДУ у складі завідувача кафедри, професора Анатолія  Романюка, асистента Романа Москаленка та аспіранта Андрія Рєзніка  взяли участь у V читаннях памяті проф. О.М.Хмельницького, які відбулися в м. С-Петербург (Росія) 04-05 жовтня. На Міжнародній конференції "Сучасні підходи в клініко-морфологічній діагностиці і лікуванні захворювань людини" співробітники медичного інституту  СумДУ представили доповідь "Морфологические аспекты биоминерализации при патологии щитовидной железы". Організаційний комітет відзначив новизну та складність досліджень, проведених сумісно з Інститутом прикладної фізики НАН України.

Читання пам'яті проф. О.М.Хмельницького проводяться один раз на 2-3 роки і значущою подією в патологічній анатомії країн простору СНД. Цей захід об'єднує найбільш відомих вчених-патологоанатомів Російської Федерації. Користуючись нагодою, делегація патологоанатомів СумДУ обговорили перспективи проведення Міжнародної предметної олімпіади з патологічної анатомії на базі СумДУ, питання міжнародного співробітництва і наукової кооперації з російськими колегами. Паралельно з конференцією відбувалася виставка сучасного обладнання для гістології та імуногістохімії, яку проводили представники ведучих світових компаній (Leica, Carl Zeiss, Dako, Thermo Fisher). З представниками були проведені конструктивні переговори, налагоджені зв'язки; отримані деякі розхідні матеріали для тестового використання. Після повернення з Міжнародної конференції, озброївшись отриманою інформацією, колектив дослідників патологічної анатомії СумДУ подав заявку на грант фірми "Оптек" (представник компанії Carl Zeiss).

Розширення міжнародної співпраці вчених-патологоанатомів мотивує до подальшої дослідницької діяльності в СумДУ.