Структура та правила складання іспиту з патоморфології

Структура складання іспиту з патоморфології

 

Етапи та оцінювання іспиту:

I-й етап – комп’ютерний контроль засвоєння річноготеоретичного матеріалу з використанням  ситуаційних завдань «Крок-1»(20 питань з них 90%  – вірних  відповідей);

II-й етап – теоретичний – письмова, повна, обґрунтована відповідь на 2 теоретичних питання (а) етіологія, патогенез захворювання (10 балів); б) патоморфологічні зміни в тканинах та органах (15 балів); в) ускладнення (наслідки) (10 балів)). Додаткове питання по макропрепаратах (з розділів теоретичних питань).

Наприклад:

Теоретичне питання білету: Паренхіматозна дистрофія: білкова, жирова, вуглеводна. Причини, механізм розвитку, наслідки. Додаткове питання один макропрепарат шафа №1.

Загальна максимальна сума балів за 2 теоретичних питання – 70 балів;

III-й етап – практичний (допускаються студенти при наявності альбому):

 –  перегляд мікропрепарату під мікроскопом (№ препарату вказаний в білеті);

 – письмова відповідь: назвати патологічний процес (4 бали), описати (3 бали) та зробити позначки на фото мікропрепарату (3 бали) (дивись приклад відповіді на сайті).

Загальна максимальна сума балів за практичне питання – 10 балів.

 

Правила складання іспиту з патоморфології

 

Іспит з патоморфології проводиться на кафедрі патологічної анатомії в кінці 6-го семестру в суворо відведений деканатом день та час. Запізнення на іспит вважається неявкою студента. У такому разі студент має право скласти іспит на другій або третій перездачі. До іспиту допускаються студенти за умов: наявності білого халату, змінного взуття (бахіл), синьої ручки, залікової книжки; відсутності пропущених лекцій та практичних занять; мінімальної кількості балів за практичні заняття (72 бали); наявності правильно оформленого та повністю підписаного альбому із мікропрепаратами.

8.00-8.30 (30хв. для всіх груп)  – «Крок-1»

                40хв. для всіх груп – теоретична частина (письмово)

                50хв. для всіх груп – усна відповідь

Початок теоретичної частини дивитися у таблиці розкладу іспиту.