Список макропрепаратів

Перелік (список) макропрепаратів І семестру (шафи 1-4) та ІІ семестру (шафи 5-10).

Лекції з патоморфології

Вступ в патоморфологію. Морфологія зворотного і незворотного пошкодження клітин і тканин - завантажити

Вчення про діагноз - завантажити

Порушення крово- та лімфообігу - завантажити

Патоморфологія запалення - завантажити

Запалення - завантажити

Загальне вчення про пухлини - завантажити

Пухлини. Загальне вчення про пухлини - завантажити

Пухлини. Морфологічні особливості пухлин з мезенхіми, нервової та меланінутворюючої тканин - завантажити

Пухлини. Морфологічні особливості пухлин з меланінутворюючої та нервової тканин, епітелію - завантажити

Хвороби серцево-судинної системи - завантажити

Амілоїдоз. Автоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани - завантажити

Хвороби печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози - завантажити

Перинатальна патологія - завантажити

Інфекційні захворювання з ентеральним механізмом зараження - завантажити

Дитячі інфекції - завантажити

Вірусні інфекції - завантажити

Новий навчальний посібник

Кафедра патологічної анатомії

Сумського державного Університету

"Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів. Частина 1. Загальнопатологічні процеси"

Романюк А.М., Карпенко Л.І.,  Москаленко Р.А., Кузенко Є.В., Будко Г.Ю., Сауляк С.В., Линдін М.С., Рєзнік А.В.,  Піддубний А.М.,  Сікора В.В. 

Вийшов у світ навчальний посібник колективу авторів кафедри патологічної анатомії СумДУ  "Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів. Частина 1. Загальнопатологічні процеси".

У цьому навчальному виданні представлені фотознімки постійних макропрепаратів музею кафедри патологічної анатомії, надана детальна інформація про макроскопічну діагностику патології, класифікації, етіологію та ускладнення патологічних процесів.

Дане видання буде корисним для студентів, котрі вивчають "Патоморфологію", лікарів-інтернів та патологоанатомів. 

Переглянути й завантажити навчальний посібник можна на сайті репозитарію СумДУ: посилання

Новий навчальний посібник з патоморфології

Кафедра патологічної анатомії

Сумського державного Університету

"Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів. Частина 2. Патологія окремих органів та систем"

Романюк А.М., Москаленко Р.А., Карпенко Л.І.,  Кузенко Є.В., Будко Г.Ю.,  Линдін М.С., Сауляк С.В., Рєзнік А.В.,  Піддубний А.М.,  Сікора В.В., Гирявенко Н.І.

 

Вийшов у світ навчальний посібник колективу авторів кафедри патологічної анатомії СумДУ  "Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів. Частина 2. Патологія окремих органів та систем".

Навчальний посібник містить фотознімки постійних макропрепаратів кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету з їх детальним описом. Посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів та лікарів-патологоанатомів. 

Переглянути й завантажити навчальний посібник можна на сайті репозитарію СумДУ: посилання. 

Проект навчального посібника з дисципліни "Біопсійно-секційний курс" для студентів стоматологічного факультету

До Вашої уваги надається проект навчального посібника колективу авторів кафедри патологічної анатомії СумДУ з дисципліни "Біопсійно-секційний курс" для студентів стоматологічного факультету.

 

Ознайомитися з проектом можна тут

Онлайн-атлас мікропрепаратів

Кафедра патологічної анатомії Сумського державного Університету

"Інтерактивний атлас мікропрепаратів"

Романюк А.М., Кузенко Є.В., Піддубний А.М., Карпенко Л.І., Москаленко Р.А., Будко Г.Ю., Линдін М.С., Рєзнік А.В., Сікора В.В. 

 

Атлас мікропрепаратів, 1 семестр.

Атлас мікропрепаратів, 2 семестр. 

Атлас мікропрепаратів для студентів спеціальності "Стоматологія".

Матеріали до іспиту з патологічної анатомії

Екзаменаційні питання - завантажити.

 

Екзаменаційні питання для студентів спеціальності "Стоматологія" - завантажити.

 

Перелік мікропрепаратів - завантажити.

Тестові завдання КРОК-1 з патологічної анатомії

Тема "Дистрофії" - частина 1, частина 2, частина 3.

Тема "Некроз. Регенерація. Репарація" - завантажити.

Тема "Порушення кровообігу" - завантажити.

Тема "Запалення" - завантажити.

Тема "Пухлини" - частина 1, частина  2, частина 3, частина 4, частина 5.

 

Перелік тестових завдань "КРОК-1" за перший семестр - завантажити

Тестові завдання для студентів спеціальності "Медицина" (англійською мовою) - завантажити

 

Тема "Анемії. Лейкози" - завантажити

Тема "Захворювання серцево-судинної системи" - завантажити

Тема "Захворювання органів дихання" - завантажити

Тема "Захворювання органів шлунково-кишкового тракту" - завантажити

Тема "Захворювання печінки" - завантажити

Тема "Захворювання нирок та ендокринні порушення" - завантажити

Тема "Захворювання органів статевої системи та вагітності - завантажити

Тема "Захворювання дитячого віку" - завантажити

Тема "Дитячі інфекції" - завантажити

Тема "Туберкульоз" - завантажити

Тема "Сифіліс" - завантажити

Тема "Мікози. Глистяні інвазії" - завантажити

Тема "Чума. Туляремія. Бруцельоз. Сибірка. Холера. Малярія" - завантажити

Тема "Вірусні інфекції. СНІД" - завантажити

Тема "Кишкові інфекції" - завантажити

 

Тести бази "КРОК-1" на І-й змістовий модуль для студентів-стоматологів - завантажити.

Тести бази "КРОК-1" на ІІ-й змістовий модуль для студентів-стоматологів - завантажити.

Тести бази "КРОК-1" на ІІІ-й змістовий модуль для студентів-стоматологів - завантажити.

Тести бази "КРОК-1" на ІV-й змістовий модуль для студентів-стоматологів - завантажити.

Тести бази "КРОК-1" на V-й змістовий модуль для студентів-стоматологів - завантажити.

 

Тестові завдання "КРОК-1" для студентів спеціальності "Стоматологія" (англійською мовою)- завантажити

 

Тести бази "КРОК-1" за І-й семестр вивчення дисципліни "Патоморфологія" для студентів-стоматологів - завантажити

 

Банк тестових питань з бази "КРОК-1" для студентів стоматологічного факультету - завантажити

 

 

Перелік тестових завдань "КРОК-1" (річний) - завантажити

 

Судова медицина. Матеріали до змістовних модулів

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №5

 

Перелік комп'ютерних питань для підготовки студентів до зміствого модуля №5

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4

ЛЕКЦІЇ

1) Судово-медична експертиза статевих злочинів

2) Судово-медична експертиза статевих станів

3) Судово-медична експертиза тілесних ушкоджень

4) Судово-медична токсикологія

 

Перелік  питань для підготовки студентів до зміствого модулю №4

 

Перелік комп'ютерних тестових питань до змістового модулю №4.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №3

ЛЕКЦІЇ 1) Лекція Судово-медична експертиза транспортної травми

2) Лекція Судово-медична експертиза механічної асфіксії

3) Лекція Судово-медична травматология

 

Тести до змістовного модуля №3 (592 питань) 

 

Перелік питань для підготовки студентів до змістовного модуля №3

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1) А.С. Лісовий Електротравма

2) А.С. Лісовий Розлад здоров'я та смерть від дії високого та низького тиску

3) А.С. Лісовий Судово-медичне дослідження у випадках смерті від дії крайніх температур

4) А.С. Лісовий Травматологія у схемах, таблицях і рисунках

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2

 

Лекції 1) Лекція СУДОВО-МЕДИЧНА ТАНАТОЛОГІЯ

               2)Лекція СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НОВОНАРОДЖЕНИХ

Перелік питань для підготовки студентів до змістового модуля 2

Тести до змістовного модуля №2 (458 питань)

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1)А.С. Лісовий Огляд трупа на місці його виявлення

2)А.С. Лісовий Судово-медична експертиза трупа

3)А.С. Лісовий Судово-медична танатологія у схемах та таблицях

4)А.С. Лісовий Судово-медична танатологія

5)В.В. Франчук, Б.В. Михайліченко Огляд місця події та трупа на місці події

6)Приклади оформлення Висновку експерат

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1

 

ЛЕКЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА

Наказ №6 від 17.01.1995 МОЗ України

Тести до змістовного модуля №1 (140 питання)

Додаткова література по темах 1-3

  1. А.А. Бабанін Судова медицина
  2. А.С. Лісовий Судова медицина. Тема1, 2
  3.  А.С Лісовий Судова медицина Тема 3