Загальна інформація

    Кафедра патологічної анатомії  розташована на базі філії Сумського обласного патологоанатомічного бюро по вул. Привокзальній, 31, а також у університетській клініці СумДУ по вулиці Петропавлівській, 57. Клінічна база оснащена сучасною апаратурою для діагностики операційного та біопсійного матеріалу, який надходить із лікувально-профілактичних закладів міста та районів області, проведення гістологічного, гістохімічного та імуногістохімічного досліджень та ін.

Теоретичні й практичні заняття на кафедрі проводяться для студентів 3-го, 4-го й 5-го курсів, інтернів, магістрів та клінічних ординаторів. На кафедрі є музей макропатології, який включає понад 600 препаратів із різноманітною патологією людини й виконує навчальну та санітарно-просвітницьку функції, гістологічна лабораторія, авчальні кімнати, кабінет завідувача, викладацькі й лаборантські кімнати, комп'ютерний клас, препараторська, ординаторська, лабораторії та інші приміщення. Навчальний процес повністю забезпечений сучасними навчально-методичними матеріалами, підручниками та науковою літературою. Викладачі кафедри виконують педагогічне та клінічне навантаження, що надає можливість демонструвати на практиці в секційній залі патологічні зміни внутрішніх органів померлих хворих у лікарнях міста. Студенти беруть участь у проведенні розтинів померлих, у діагностиці біопсійного та операційного матеріалу.

На базі Сумського обласного патологоанатомічного бюро в головному корпусі та філії, у Сумському обласному онкологічному диспансері співробітниками кафедри патологічної анатомії проводиться лікувально-консультативна робота.

 

Випускники кафедри

Кафедра патологічної анатомії бере участь у формуванні майбутніх лікарів-патологоанатомів: випускники Медичного інституту СумДУ пройшли інтернатуру з патологічної анатомії і працюють у практичній медицині (Слива А.Ф. працює у Білопільскій ЦРЛ; Малець Л.О. працює у м.Кролевець; Семілет Д.Г. працює у СОПАБ відділення дитячої патології та патологоанатомічному відділенні обласного онкологічного диспансеру; Ісаєва В.Є., Іваній О.О, працює у СОПАБ відділення загальної патології, Бончев С.Д. відповідає за роботу патологоанатомічного відділення Недригайлівської ЦРЛ, Піддубний А.М. відповідає за морфологічні дослідження в Путивльській ЦРЛ).

У січні 2010 відкрита клінічна ординатура зі спеціальності «Судово-медична експертиза». З 2008 року на кафедрі отримали ступінь магістра Слива А.Ф. (2009), Іваній О.О. (2010), Рудна М.М (2011), Рудна В.М. (2012), Олешко О.М. (2013), Линдін М.С. (2013), Рєзнік А.В. (2013), Піддубний А.М. (2015), Сікора В.В. (2015), Гапченко А.В. (2015).

Викладачі

 

 

Романюк Анатолій Миколайович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, керівник клініки, лікар-патологоанатом вищої категорії.

Романюк Анатолій Миколайович у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора    В.Г. Ковешнікова на тему "Судинно-тканинні взаємовідношення у кістковій системі під впливом різних режимів рухової активності", а у 1992 р. - докторську дисертацію на тему "Морфофункціональні порушення кісток скелету при опіковій хворобі та шляхи їх корекції". Працював асистентом, доцентом кафедри патологічної анатомії Тернопільської медичної академії й весь час поєднував наукову діяльність із практичною роботою на посаді лікаря-патологоанатома Тернопільської обласної лікарні, міських лікарень №1 і №2. Брав участь у роботі XV, XVI, XVII Європейських конгресів , XX та XXI Міжнародних конгресів патологів., VI-VIII Конгресів патологів України, Міжнародного конгресу асоціації патологоанатомів, Національних конгресів анатомів, гістологів, ембріологів, міжобласних та республіканських конференцій і з'їздів патологоанатомів.

Проф. А. М. Романюк є автором 195 наукових праць, 10 посібників, 16 навчально-методичних розробок та 1 винаходу. Протягом багатьох років він виконував обов'язки заступника декана факультету, а після створення Медичного інституту - заступника директора з наукової роботи. Під керівництвом проф. А. М. Романюка захищено 17 кандидатських дисертації, виконується 3 докторських та 3 кандидатських дисертацій.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

               

Карпенко Людмила Іванівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії.

Карпенко Людмила Іванівна закінчила педіатричний факультет Харківського медичного інституту, інтернатуру, працювала лікарем-патологоанатомом у Сумській обласній лікарні, дитячим патологоанатомом, завідувачкою гістологічного відділення Сумського обласного онкологічного диспансеру, судмедекспертом, завідувачкою відділення загальної патології в Сумському обласному патологоанатомічному бюро. Маючи великий досвід практичної роботи, Карпенко Людмила Іванівна вирішує зайнятися науковою роботою й поступає в заочну аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії СумДУ. Після закінчення аспірантури у 2002 році успішно захищає кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах" у Харківському медичному університеті. Є автором 45 наукових праць, лікарем-патологоанатомом вищої категорії, має стаж педагогічної роботи 15 років, медичний стаж - 30 років.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

 

               

Будко Ганна Юріївна - кандидат медичних наук , доцент кафедри патологічної анатомії, завідувач курсом судової медицини.

Будко Ганна Юріївна закінчила медичний факультет СумДУ, інтернатуру за спеціальністю лікар-експерт судово-медичної експертизи, клінічну ординатуру із судово-мединої експертизи, аспірантуру. У Харківському медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні зміни репаративної регенерації кісткової тканини під впливом загального опромінення і солей важких металів", є автором 36 наукових праць.

Дисципліни: судова медицина.

            

 

Москаленко Роман Андрійович кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії.Заступник директора медінституту з міжнародної діяльності..

Москаленко Роман Андрійович закінчив медичний інститут СумДУ (2006), інтернатуру за спеціальністю патологічна анатомія (Харківська медична академія післядипломної освіти, 2007), лікар-патологоанатом 1 категорії. Стаж практичної роботи 11 років.Член Європейського товариства патологів (з 2011р), Асоціації патологів України (з 2008р).  Захистив кандидатську дисертацію "Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в умовах впливу мікроелементозу" (2010), є автором 160 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у НМБ Scopus і WoS, індекс Гірша – 3. Має 4 патенти на корисну модель.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

Curriculum vitae

 

               

Линдін Микола Сергійович - кандидат медичних наук, асистент кафедри патологічної анатомії.

Линдін Микола Сергійович з 2002 року навчався у Шосткинському медичному училищі, яке закінчив з відзнакою у 2006 році, отримавши кваліфікацію фельдшера. Протягом 2006-20012 років навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти та Сумського обласного патологоанатомічного бюро (2012-2013 роки). У Сумському державному університеті (2013 рік) отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. Протягом 2013 року працював лікарем-патологоанатомом у Шосткинській центральній районній лікарні. З 2013 року навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету та достроково захистив дисертацію на тему «Морфогенез інфільтративного протокового раку молочної залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів» (2015 рік). Починаючи з 2015 року, Линдін Микола займається проблематикою опорно- рухового апарату та патологією гемопоетичної та лімфоїдної тканини. Він є членом Європейської та Української асоціації патологів. 

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

Перелік публікацій автора

Curriculum vitae

                    

Рєзнік Андрій Васильович - аспірант, асистент кафедри патологічної анатомії. 

Рєзнік Андрій Васильович закінчив медичний інститут СумДу у 2012 р. з відзнакою, закінчив інтернатуру у ХМАПО за спеціальністю патологічна анатомія.

Дисципліни: патоморфологія.

 

    

Піддубний Артем Михайлович - аспірант, асистент кафедри патологічної анатомії.

Піддубний Артем Михайлович у 2008-2014 роках навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету та Сумського обласного патологоанатомічного бюро (2014-2015 роки). У Сумському державному університеті (2015 рік) отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. З 2015 року навчається в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету. З 2015 року працює за сумісництвом на посаді лікаря-патологоанатома в Путивльській центральній районній лікарні.

Дисципліни: патоморфологія.

Curriculum vitae

 

               

  

Сікора Владислав Володимирович - аспірант, асистент кафедри патологічної анатомії.

Сікора Владислав Володимирович у 2008-2014 роках навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету та Сумського обласного патологоанатомічного бюро (2014-2015 роки). У Сумському державному університеті (2015 рік) отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. З 2015 року навчається в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету.

Дисципліни: патоморфологія. 

           

Гирявенко Наталія Іванівна - асистент кафедри патологічної анатомії.

Гирявенко Наталія Іванівна закінчила медичний факультет СумДУ в 2005 році. Інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» проходила на базі кафедри патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти,  лікар-патологоанатом 1 категорії. Протягом 2007-2010 років працювала лікарем-патологоанатомом в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері. В 2011 році отримала сертифікат лікаря судово-медичного експерта-гістолога. У 2010-2015 роках працювала лікарем судово-медичним експертом-гістологом в Сумському обласному бюро судово-медичної експертизи. З 2013 року навчається в заочній аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету та працює над дисертацією «Морфогенетичні особливості пухлинних процесів маткових труб». З 2014 року працює за сумісництвом на посаді лікаря-патологоанатома в Сумському обласному патологоанатомічному бюро.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

 

      

Історія кафедри

Кафедра відкрита 02.01.1994 р. під керівництвом доктора медичних наук, професора Анатолія Миколайовича Романюка, який був запрошений із Тернопільської медичної академії, де працював протягом 10 років. З початку роботи по 1 серпня 2001 р. кафедра була розташована на території 5-ї міської лікарні. Сьогодні кафедра знаходиться на території обласної лікарні на базі філіалу СОПАБ.

Викладацький склад у 1994 р. був представлений чотирма викладачами: д-ром мед. наук, доцентом А. М. Романюком, канд. мед. наук, асистентом О. С. Проценко та асистентами О. М. Аверіною й Д. П. Кусковим. У 2001 році до складу кафедри був приєднаний курс гістології, цитології та ембріології, і в штат кафедри були включені доцент Л. В. Васько та асистент Л. І. Кіптенко. Першим доцентом кафедри була кандидат медичних наук Проценко Олена Сергіївна, яка була запрошена з Харкова, де працювала асистентом кафедри патологічної анатомії Харківського медичного університету. З 1995р на кафедрі за сумісництвом починає працювати лікар-патологоанатом Карпенко Людмила Іванівна. З 2006р. випускниці медичного факультету СумДУ О. М. Гортинська та Г. Ю. Будко після захисту кандидатських дисертацій працюють викладачами кафедри. З червня 2010 року після захисту кандидатської дисертації на кафедрі почав працювати Москаленко Р.А, випускник Медичного інституту СумДУ. З моменту відкриття на кафедрі працюють старший лаборант Токар Тетяна Миколаївна, лаборант Кругляк Галина Миколаївна, з 2004 року лаборант Золотарьова Віра Григорівна.

У різні періоди на кафедрі працювали асистенти: О.М. Аверина, Д.П. Кусков, Т.Л. Ринжук, О.С. Моісеєнко, С.А. Захарченко, С.М. Сущенко.

З 2013 року на кафедрі працюють аспіранти Линдін Микола Сергійович та Рєзнік Андрій Васильович, а з 2015 - аспіранти Піддубний Артем Михайлович та Сікора Владислав Володимирович.