Articles

Новини кафедри

До уваги студентів IV курсу! 

На перше заняття з судової медицини готувати лекції №1-2! 

 

До уваги студентів!

Тема першого заняття з патологічної анатомії для студентів лікувального факультету: "Морфологія зворотного  і незворотного ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне та позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів. Порушення обміну речовин і їх метаболізм. Морфологія патологічного накопичення ендогенних і екзогенних пігментів. Ушкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патологічна анатомія органної недостатності."
Тема першого заняття з патологічної анатомії для студентів стоматологічного факультету: "Хвороби системи крові: анемії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії. Хвороби серцево-судинної системи: ендокардит, міокардит, атеросклероз. Гіпертонічна хвороб, ішемічна хвороба серця. Кардіоміопатії. Церебро-васкулярні захворювання. Ревматичні хвороби."

 

На кожне заняття з собою мати білий халат та шапочку, змінне взуття, альбом для малювання, кольорові та прості олівці, ручку та зошит.

 

Увага! 

Остання дата складання заліку з патологічної анатомії для студентів стоматологічного факультету - 30.06.2015 р. 

 

На базі кафедри патологічної анатомії СумДУ  24 квітня відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини».

В конференції брали участь студенти, магістранти та аспіранти з міста Суми та Харкова. Були заслухані доповіді, що стосуються новітніх досягнень патоморфології на сучасному етапі розвитку. Президія конференції відмітила високий рівень доповідей, глибоке знання матеріалу доповідачами, актуальність тем досліджень.

За результатами конференції доповідачі нагороджені сертифікатами учасників.

Дипломами І ступеню нагороджені  Красковська Т.Ю., ХНМУ, ІVкурс та Дяченко О.О., СумДУ, ІІІ курс.

Дипломами ІІ ступеню нагороджені Дяченко М.І. та Лазненко М.С., студентки ІІІ курсу СумДУ.

 

 

 

У м. Харків 14-15 квітня був проведений ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з патологічної анатомії. Команду СумДУ представляли Фесюра Г.М., Мірошніченко М.В., Масалітін І.М.

В роботі журі приймала участь доцент кафедри патологічної анатомії Карпенко Л.І. 

Конкурсна програма включала тестування з бази "Крок-1", інтелектуальний конкурс, макро-мікроскопічну діагностику та аутопсійну діагностику.

Журі олімпіади високого оцінили підготовку Сумської команди. В нелегкій боротьбі Мішрошніченко М.В. виборола ІІ призове місце в загальному заліку.

Фесюра Г.М. виборола І місце в конкурсі "Макро-мікроскопічна діагностика", а Масалітін І.М. - ІІ місце. 

Колектив кафедри патологічної анатомії вітає учасників олімпіади та бажає подальших успіхів у навчальній та науковій роботах.

 

 

 

25 березня на базі Сумського обласного патологоанатомічного бюро відбулася щорічна патологоанатомічна конференція. Були присутні заступник голови обласного управління охорони здоров’я Лисенко Н.А., головний лікар Сумського обласного патологоанатомічного бюро Попов П.Є., завідувач кафедри патологічної анатомії СумДУ Романюк А.М., лікарі-патологоанатоми районних бюро.

Був заслуханий звіт про діяльність патологоанатомічної служби в Сумській області з наступним обговоренням та побажаннями щодо покращення діяльності в наступному році.

 

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф. Романюк А.М. прочитав доповідь на тему «Гістологічна діагностика раку передміхурової залози». Аспірант кафедри Линдін М.С. презентував результати діяльності науковців кафедри з вивчення червоного кісткового мозку та використання імуногістохімічних методів у діагностиці раку молочної залози. Магістрант Піддубний А.М. доповів про результати досліджень з вивчення біомінералізації в передміхуровій залозі при її доброякісній гіперплазії. 

 

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ З ПОЧАТКОМ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ

2014-2015 навчального року!

 

ЗАНЯТТЯ ПРОЙДУТЬ ЗГІДНО РОЗКЛАДУ.

 

Тема першого заняття весняного семестру 2014-2015 навчального року з патологічної анатомії :

2-х годинне заняття - "Анемії"

4-х годинне заняття - "Анемії. Лейкози"

 

Тема першого заняття весняного семестру 2014-2015 навчального року з судової медицини:

"Предмет, завдання, значення судової медицини. Історичні етапи розвитку"

 

Тема першого заняття весняного семестру 2014-2015 навчального року з секційного курсу:

"Організація патологоанатомічної служби в системі охорони здоров'я України"

 

 УСПІХІВ У НАВЧАННІ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіада

 

9 грудня 2014 року о 1600 на кафедрі патологічної анатомії був проведений

Iетап «Всеукраїнської олімпіади з патологічної анатомії»,

в якому приймали участь студенти третього та четвертого курсів.

Конкурсна програма складалась з трьох етапів:

Відповідь на тестові запитання з загальної бази «Крок 1» - 40 запитань по 1 балу.

«Бліц-турнір» - запитання теоретичного, історичного та практичного характеру – 15 завдань по 2 бали.

Марко-мікроскопічна діагностика пат. процесів–21 завдання по 2 бали.

 

Результати олімпіади

 

ПІП

№ групи

Крок 1

Бліц-турнір

Марко-мікро діагностика

Загальна сума балів

Мірошніченко

Марина

В’ячеславівна

ПС-201

30

12

25

67

Масалітін

Ігор

Миколайович

ЛС-101

32

12

22

66

Лютенко

Ілона

Миколаївна

ПС-201

26

10

26

62

Хоменко

Марія

Олексіївна

ПС-201

26

10

26

62

Тверезовський Андрій Володимирович

ЛС-201

26

12

20

58

Іванова

Тетяна Володимирівна

ЛС-201

30

11

12

53

Роговий

Антон Анатолійович

ЛС-201

27

12

12

51

Козік

Євгеній Володимирович

ЛС-209

25

9

16

50

Білан

Аліна Олександрівна

ЛС-201

29

10

10

49

Фесюра

Ганна

Миколаївна

ПС-201

21

6

20

47

Богданович Ярослав Миколайович

ЛС-201

31

9

6

46

Кізенко

Ірина Олександрівна

ЛС-207

20

6

14

40

Лазненко

Марина

Сергіївна

ПС-201

22

4

8

34

 

7 кращих студентів, за результатами олімпіади, запрошуються до участі у співбесіді, з метою остаточного відбору до IIетапу «Всеукраїнської олімпіади з патологічної анатомії».

 

 

 

Сумський державний університет увійшов до TOP-700 кращих університетів світу

Дізнатися детальніше

Дізнатися ще

 

 

УВАГА!

Згідно новітніх вимог Міністерства освіти і науки України, допуском до семестрового модульного контролю знань студентів з патологічної анатомії є наявність мінімум 36 балів за практичні заняття в І семестрі.

У разі відсутності допуску студент відповідає на 10 питань з бази КРОК-1 за І семестр.  При отриманні позитивного результату (більше 90%) студент допускається до здачі семестрового модулю.

При наявності пропусків лекційних чи практичних занять до здачі семестрового модулю студент не допускається.

Ті студенти, котрі своєчасно не склали семестровий модульний контроль мають 2 спроби скласти його на заліковому тижні (з 22.12.2014 р.).

На останньому практичному занятті необхідно здати:

1.       3-й змістовний модуль «Пухлини» , котрий включає: 10 питань з бази КРОК-1, мікропрепарати шаф 5 та 6, мікропрепарати.

2.       Семестровий модульний контроль – 20 питань з бази КРОК-1 (змістовні модулі № 1,2,3)

Градація оцінювання семестрового модульного

контролю з патологічної анатомії:

20 правильних відповідей – відмінно

19 правильних відповідей – добре

18 правильних відповідей – задовільно

Менше 18 правильних відповідей – незадовільно

 

3.       Студент повинен мати повністю оформлений альбом з малюнками мікропрепаратів та підписами викладача. 

 

Онлайн-екскурсія кафедрою

 

 

Шановні викладачі та студенти! Колектив кафедри патологічної анатомії СумДУ щиро вітає Вас з початком нового 2014-2015 навчального року!

 

Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, миру та злагоди, наснаги у роботі,  успіхів у навчанні, професійного задоволення й творчих здобутків, зустріти добрих і надійних друзів.  

Успіхів Вам у праці та навчанні.

 

 

Повернулися з перемогою!!!

    Представники кафедри патологічної анатомії СумДУМоскаленко Ю.В., Рєзнік А.В. та Москаленко Р.А. взяли участь у VІ Міжнародному медичному конгресі для молодих учених, який відбувся 25-27 червня 2014 року в м.Кошице (Словакія).Ними було представлено 2 стендових доклади: «Сhemical composition of testes of immature rats in conditions of elevate dintake of heavy metals salts in the body and its correction» та «Association between osteopontin expression and thyroid disease biomineralization». У роботі конгресу брали участь більше 50 учасників з багатьох країн – Бахрейну, Польщі, Румунії, Чехії, Латвії, Єгипту, Угорщини, України. За час проведення конгресу були прочитані цікаві лекції професорів з різних країн (в тому числі і лекція завідуючого кафедри гігієни СумДУ,професора М.В. Погорєлова про нові біоматеріали на основі хітозану), насичені секційні доповіді студентів і молодих вчених, захоплюючі екскурсії по місту Кошице, етнографічний музей і у Токайський район виноробства.

 Москаленко Ю.В.

За результатами конкурсної оцінки стендових доповідей було визнано переможцем роботу наших молодих вчених «Сhemical composition of testes of immature ratsin conditions of elevate dintake of heavy metals salts in the body and its correction», за що були отримані нагороди у вигляді грамот і цінних призів.

 

 

  

 

      Але найважливішим підсумком участі у VІ Міжнародному медичному конгресі для молодих учених є налагодження міжнародних зв’язків з університетами країн Придунайського регіону, поглиблення наукового співробітництва у майбутньому.

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТИ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ СУМДУ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ

 

 26 березня в Луганському державному медичному університеті був проведений Всеукраїнський конкурс  студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)». Не зважаючи на непросту ситуацію на сході України, в конкурсі взяли участь студенти, які представляли Медичний інститут СумДУ. 

(ДЕТАЛЬНІШЕ)

 

VІ Всеукраїнська олімпіада з патологічної анатомії:

фінальний акорд

 

       08-10 квітня 2014 року Сумський державний університет у шостий раз прийняв студентів для участі в Всеукраїнській олімпіаді з патологічної анатомії. Останній рік проведення олімпіади планувався в особливо урочистому форматі - за міжнародної участі гостей з Росії, Казахстану. Проте в плани втрутилися форс-мажорні обставини політичного та економічного характеру…

       У вечір відкриття олімпіади 08.04.2014 р. після привітальних слів проректора СумДУ В.Д.Карпушідиректора медичного інституту В.А.Сміянова та головного позаштатного спеціаліста МОЗ України В.А. Діброви олімпійські змагання з патанатомії почалися з командного конкурсу «Брейн-ринг в патологічній анатомії». Проведення «Брейн-рингу» стало можливим завдяки дружній підтримці Клубу інтелектуальних ігр СумДУ «Еврика» (голова – Гуменний М.В). 

ДЕТАЛЬНІШЕ