Готуємося до заліку

Атлас макропрепаратів - посилання

Атлас мікропрепаратів для студентів спеціальності "Медицина" - посилання

Атлас мікропрепаратів для студентів спеціальності "Стоматологія" - посилання

 

Перелік семестрових тестових завдань "КРОК-1" для студентів спеціальності "Медицина"- завантажити

Перелік річних тестових завдань "КРОК-1" для студентів спеціальності "Стоматологія" - завантажити

Тестові завдання для студентів спеціальності "Медицина"(англійською мовою) - завантажити

Тестові завдання "КРОК-1" для студентів спеціальності "Стоматологія" (англійською мовою) - завантажити

 

Перелік питань до семестрового модульного контролю для студентів спеціальності "Медицина" - завантажити

Екзаменаційні питання для студентів спеціальності "Стоматологія" - завантажити

 

Онкологія для інтернів-стоматологів

Навчальний посібник за редакцією професора А. М. Романюка"Онкологія для інтернів-стоматологів" - завантажити

Тести з секційного курсу

Тема1. - завантажити

Тема 2. - завантажити

Презентації та відео-лекції Москаленка Р.А.

Презентації лектора д-ра мед. наук, доц. Москаленка Р.А. 

 

Лекції з курсу "Біохімічні та імунологічні методи діагностики":

Лекція №1 - завантажити 

Лекція №3 - завантажити. Відеозапис вебінару можна переглянути тут.

Лекції з дисципліни "Патоморфологія"

 

Молекулярні основи патології - переглянути відеозапис лекції (частина 1, частина 2)

Дистрофії - переглянути відеозапис лекції

Некроз та апоптоз - завантажити. Відеозапис лекції

Регенерація, репарація та склероз - завантажити. Відеозапис лекції

Розлади кровообігу - завантажити. Відеозапис лекції

Запалення - завантажити. Відеозапис лекції

Загальне вчення про пухлини - завантажити. Відеозапис лекції

Номенклатура та морфологічні особливості пухлин з епітеліальної та мезенхімальної тканини - завантажити

Хвороби системи крові - завантажити

Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба та ішемічна хвороба серця - завантажити

Захворювання органів дихання - завантажити

Аутоімунні захворювання. Системні хвороби сполучної тканини - завантажити

Туберкульоз - завантажити

Патологія шлунково-кишкового тракту - завантажити

Патоморфологія хвороб печінки, жовчного міхура та підшлункової залози - завантажити. Відеозапис лекції  

Патологія нирок та сечовивідних шляхів - завантажити. Відеозапис лекції частина 1, частина 2

Патологія ендокринної системи - завантажити. Відеозапис лекції

Патологія органів статевих систем - завантажити. Відеозапис лекції частина 1, частина 2

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з судової медицини, медичного права України. Спеціальності: "Лікувальна справа", "Медико-профілактична справа"

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з судової медицини, медичного права України

Спеціальності:

7.12010001– «Лікувальна  справа»

                    7.12010003 – «Медико-профілактична справа»

 1. Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза. Експерт, судово-медичний експерт, лікар-експерт.
 2. Внесок видатних вчених: професорів Мінакова П.А., Громова С.О., Бокаріуса М.С., Райського М.І., Оболонського М.О., Попова М.В., Сапожникова Ю.С., Концевич І.О., Рубіжанського А.Ф., Фаддєєва А.М.  в розвиток судової медицини.
 3. Організація судово-медичної служби в Україні. Структура бюро судово-медичної експертизи. Функції його підрозді­лів.
 4. Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря-експерта при виконанні ним експертних функцій. Гарантії незалежності експерта.
 5. Об’єкти та види судово-медичних експертиз. Організація проведення судово-медичних експертиз та досліджень: їх призначення, документа­ція та її складові.
 6. Трупи, які підлягають судово-медичному розтину. Судово-медич­ний та патологоанатомічний розтин, їх особливості.
 7. Поняття «смерть». Судово-медична класифікація смерті. Визначення категорії, виду та роду смерті. Роль судово-медичного експерта у встановленні роду насильницької смерті.
 8. Поняття про танатологію.
 9. Патофізіологія процесу вмирання. Термінальний стан. Гостра та агональна смерть.
 10. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Уявна смерть.
 11. Трупні плями та їх судово-медичне значення.
 12. Трупне заклякання, теорії його виникнення. Судово-медичне зна­чення.
 13. Трупне охолодження та трупне висихання. Судово-медичне значення.
 14. Аутоліз та його прояви у внутрішніх органах.
 15. Трупне гниття: механізм розвитку, прояви.
 16. Ентомофауна трупа та її судово-медичне значення.
 17. Пізні трупні явища. Природна та штучна консервація трупа. Судово-медичне значення.
 18. Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа. Документація. Лікарське свідоцтво про смерть.
 19. Судово-медичні критерії визначення давності настання смерті: за трупними ознаками,  суправітальними реакціями та результатами лабораторних досліджень.
 20. Роль лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. Фази огляду місця події.
 21. Нагла (раптова) смерть. Визначення, медико-соціальне значення. Фактори ризику.
 22. Раптова смерть від серцево-судинних захворювань. Гостра та хро­нічна ішемічна хвороба серця.
 23. Раптова смерть від захворювань органів дихальної системи.
 24. Раптова смерть від захворювань органів ЦНС та інфекційних захворювань.
 25. Особливості судово-медичного дослідження трупа новонародженого. Дітовбивство.
 26. Встановлення новонародженості, доношеності, зрілості, живонародженості та життєздатності плоду.
 27. Експертиза живих осіб: приводи призначення, особливості проведення та докумен­тація.
 28. Юридична класифікація та експертні критерії тяжкості тілесних ушкоджень.
 29. Тяжкі тілесні ушкодження, їх ознаки, особливості проведення експертизи.
 30. Тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.
 31. Судово-медична експертиза статевих злочинів.    
 32. Судово-медична експертиза спірних статевих станів.
 33. Судово-медична експертиза стану здоров’я: агравація, симуляція, дисимуляція, штучні та удавані хвороби, самокалічення членів.
 34. Судово-медична експертиза визначення віку.
 35. Поняття «травма». Фактори зовнішнього середовища, які діють на ор­ганізм. Класифікація ушкоджень. Анатомічні та функціональні ушкодження. Травматизм та його види. Особливості опису ушкоджень шкіри.
 36. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація, механізм дії.
 37. Садно, його судово-медичне значення.
 38. Синець, його судово-медичне значення.
 39. Забита рана, її судово-медичне значення.
 40. Переломи плоских та трубчастих кісток, які виникли від дії тупих твердих предметів.
 41. Особливості ушкоджень при падінні з висоти власного росту (на площині) та при падінні тіла з висоти.
 42. Особливості ушкоджень при рейковій травмі.
 43. Автотравма, класифікація. Особливості ушкоджень при зіткненні автомобіля з пішоходом.
 44. Різана, колота рана, їх особливості, пов’язані з родом насильницької смерті.
 45. Колото-різана рана. Рубана рана.
 46. Основні причини смерті від дії тупих твердих та гострих предметів, їх обґрунтування.
 47. Класифікація ручної стрілецької зброї. Устрій бойового та мисливського патронів, механізм пострілу. Додаткові фактори пострілу.
 48. Механізм дії кулі на тіло людини залежно від кінетичної енергії. Гідродинамічна дія.
 49. Ознаки пострілу впритул. Ознаки самогубства з застосуванням вогнепальної зброї.
 50. Ознаки пострілу з близької та неблизької відстані.
 51. Визначення дис­танції пострілу.
 52. Особливості кульових ушкоджень плоских та трубчастих кісток. Визначення послідовності пострілів.
 53. Асфіксія, визначення поняття, класифікація видів, зажиттєвий перебіг. Стадії повернення до життя з асфіктичного стану.
 54. Загальноасфіктичні ознаки, їх судово-медичне значення.
 55. Повішення та його діагностичні ознаки.
 56. Задушення петлею.
 57. Задушення руками.
 58. Закриття отворів рота і носа.    
 59. Смерть від механічної асфіксії в результаті попадання сторонніх предметів і блювотних мас у дихальні шляхи.
 60. Стискання грудей і живота.
 61. Судово-медична діагностика смерті від утоплення.
 62. Місцева дія на організм високої температури. Опіки шкіри від дії різних термічних факторів. Особливості дослідження обгорілих тру­пів. Ознаки зажиттєвості потрапляння тіла у вогонь.
 63. Загальна дія на організм високої температури. Перегрівання. Соняч­ний удар.
 64. Місцева дія холоду. Обмороження.
 65. Загальна дія холоду. Смерть від переохолодження. Особливості дослідження замерзлих трупів.
 66. Смерть від дії технічного струму. Механізм дії на організм людини. Петлі току. Судово-медична діагностика електроміток.
 67. Ушкод­ження атмосферною електрикою.
 68. Судово-медична експертиза дії іонізуючого випромінювання.
 69. Місцева та загальна дії іонізуючого випромінювання. Обґрунтування причини смерті.
 70. Судово-медична експертиза дії різко зміненого тиску. Баротравма.
 71. Поняття «отрута». Умови дії отрут. Класифікація отрут  і отруєнь. Правила вилучення внутрішніх органів для судово-токсикологічного дослідження.
 72. Отруєння корозивними отрутами.
 73. Деструктивні отрути. Отруєння органічними та неорганічними сполу­ками ртуті.
 74. Отруєння миш’яком.
 75. Отруєння ртуттю.
 76. Отруєння фосфором.
 77. Функціональні отрути. Класифікація, особливості діагностики причини смерті.
 78. Отруєння етиловим спиртом.
 79. Отруєння грибами.
 80. Отруєння харчовими токсинами.       

 

Медичне право України

 1. Дайте визначення держави та розкрийте її ознаки.
 2. Визначте функції держави та дайте їх класифікацію.
 3. Назвати та дати характеристику соціальним нормам,які регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності.
 4. У чому сутність правореалізації?
 5. Назвати та пояснити сутність стадій правого регулювання.
 6. З чим пов'язана актуальність розгляду ятрогеній у рамках медичного права?
 7. Дайте визначення ятрогенії, наведіть приклади ятрогеній, викликаних правильними та неправильними медичними діями.
 8. Назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники виникнення ятрогеній.
 9. Приведіть критерії правомірності ятрогенії.
 10. Дайте визначення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності.
 11. Охарактеризуйте загальну структуру і дайте визначення прав людини у сфері медичної діяльності.
 12. Дайте визначення суб'єктивного права людини в сфері медичної діяльності. Які існують види правових статусів у сфері медичної діяльності?
 13. Наведіть класифікацію прав людини у сфері медичної діяльності.
 14. Дайте визначення лікарської таємниці й обґрунтуйте правомірність уживання такого поняття.
 15. Що таке медична інформація?
 16. Назвіть основні суб'єкти збереження лікарської таємниці.
 17. Що відноситься до об'єктів лікарської таємниці?
 18. Наведіть й охарактеризуйте випадки правомірного розго­лошення лікарської таємниці.
 19. Дайте визначення поняття «пацієнт» і перерахуйте права пацієнтів за законодавством України.
 20. Охарактеризуйте право пацієнта на чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, з боку медичних і фармацевтичних працівників і право на вибір лікаря і лікувально-профілактичного закладу.
 21. Проаналізуйте права пацієнта на збереження лікарської таємниці, інформовану добровільну згоду і відмову від медичного втручання.
 22. Охарактеризуйте право пацієнта на відшкодування шкоди у разі заподіяння її здоров'ю при наданні медичної допомоги.
 23. Дайте визначення та охарактеризуйте юридичну відпо­відальність медичного працівника за професійне правопорушення.
 24. Які існують види відповідальності лікарів за вчинені правопорушення?
 25. Що слід розуміти під професійним медичним злочином?
 26. Дайте характеристику крайньої необхідності як обстави­ни, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.
 27. Дайте характеристику обґрунтованому ризику як обставині, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.
 28. Наведіть класифікацію та назвіть види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.
 29. Які існують різновиди шкоди як результату протиправного медичного втручання? Дайте їх характеристику.
 30. Що таке моральна шкода? Назвіть принципи компенсації моральної шкоди у сфері медичної діяльності.
 31. Дайте визначення та охарактеризуйте адміністративну відповідальність медичних працівників. Назвіть адміністра­тивні правопорушення, які найбільш важливі в контексті медичної діяльності.
 32. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність медичних працівників. У чому полягають основні принципи накладення дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності?
 33. Дайте визначення і назвіть види дефектів надання медичної допомоги.
 34. Дайте визначення лікарських помилок і назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники, що знаходяться в їх основі.
 35. Дайте визначення і охарактеризуйте нещасний випадок у медичній діяльності. Приведіть найбільш типові приклади нещасних випадку в медичній практиці.
 36. Охарактеризуйте проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
 37. У чому полягає загальна послідовність дій при розборі дефектів надання медичної допомоги?
 38. Назвіть загальні питання, які повинні з'ясовуватися в більшості випадків дефектів надання медичної допомоги.
 39. Дайте визначення поняття предмету медичного права. Що розуміють під медичною діяльністю?
 40. Дайте визначення медичного права. Що таке медичне правовідносини? Які основні види медичних правовідносин Ви знаєте?
 41. Які бувають групи суб'єктів медичних правовідносин? Яким умовам повинні відповідати пацієнт і медична установа, щоб вважатися суб'єктами медичних правовідносин?
 42. Дайте визначення і охарактеризуйте поняття юридичного факту у сфері надання медичної допомоги.
 43. Професійно-посадові правопорушення медичних працівників.
 44. Правова поведінка.
 45. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад. Об’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 46. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.
 47. Особисті немайнові права: поняття, види, зміст. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя.
 48. Евтаназія: правовий та моральний аспект.
 49. Право людини на здоров’я, охорону здоров’я.
 50. Право людини на особисту недоторканість, свободу та гідність.
 51. Право на інформацію щодо стану свого здоров’я.
 52. Право на таємницю щодо стану свого здоров’я.
 53. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Лікарські помилки.
 54. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Нещасні випадки.
 55. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.
 56. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.
 57. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів.
 58. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 59. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.
 60. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.
 61. Поняття та види посадового злочину. Поняття та ознаки посадової особи у сфері охорони здоров'я.
 62. Зловживання посадою. Хабарництво. Отримання незаконної винагороди.
 63. Службова фальсифікація. Халатність.

 

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з судової медицини, медичного права України. Спеціальності: "Стоматологія"

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

з судової медицини, медичного права України

Спеціальність:

7.12010005 – «Стоматологія»

 

Розділ «Судова медицина»

 1. Судова стоматологія як наука. Зв’язок з судовою медициною.
 2. Етапи розвитку вітчизняної судової стоматології.
 3. Внесок професора Гілярія Вільги в розвиток судової стоматології як науки.
 4. Поняття про судово-медичну експертизу та її види.
 5. Структура судово-медичної служби в Україні.
 6. Бюро судово-медичної експертизи, його структура і функції підрозділів.
 7. Документи, які регламентують судово-медичну експертну діяльність.
 8. Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта.
 9. Гарантії незалежності експерта.
 10. Визначення поняття «Танатологія».
 11. Особливості судово-медичного дослідження трупа.
 12. Поняття «Смерть». Класифікація смерті.
 13. Термінальні стани. Етапи термінального стану. Патофізіологія процесу умирання.
 14. Ознаки гострої та агональної смерті.
 15. Клінічна смерть та її діагностика.
 16. Уявна  смерть. Поняття евтаназії.
 17. Вірогідні ознаки біологічної смерті та їх діагностика.
 18. Абсолютні ознаки смерті. Ранні трупні ознаки – трупні плями, трупне заклякання, охолодження трупа, висихання, аутоліз.
 19. Пізні трупні ознаки – гниття, жировіск, торф’яне дублення, муміфікація.
 20. Післясмертні зміни тканин ротової порожнини, зубо-щелепного апарата та кісток.
 21. Судово-медичне визначення давності настання смерті.
 22. Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа.
 23. Судово-медичне дослідження тканин і кісток лицевого черепа.
 24. Особливості судово-медичної експертизи трупа невідомої особи. Зубна формула.
 25. Проведення огляду місця події і трупа. Фази огляду місця події.
 26. Обов’язки лікаря-стоматолога при огляді трупа на місці його виявлення.
 27. Значення стоматологічного статусу для встановлення особи невідомого.
 28. Приводи для проведення судово-медичної експертизи живих осіб.
 29. Порядок призначення та проведення експертизи, документація.
 30. Юридична класифікація та експертні критерії несмертельних тілесних ушкоджень – тяжкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження.
 31. Визначення тяжкості тілесного ушкодження при ушкодженні кісток обличчя.
 32. Визначення тяжкості тілесного ушкодження при травмі зубів.
 33. Судово-медична експертиза стану здоров’я.
 34. Незгладиме спотворення обличчя.
 35. Визначення расової приналежності за будовою зубів.
 36. Поняття про ушкодження (травму). Класифікація факторів зовнішнього середовища, які викликають ушкодження.
 37. Анатомічні та функціональні ушкодження, їх особливості.
 38. Класифікація ушкоджень залежно від травмуючого предмету, локалізації, загрози для життя, наслідків травми.
 39. Особливості опису ушкоджень.
 40. Класифікація тупих предметів за механізмом їх дії на тіло людини. Особливості ушкоджень м’яких тканин обличчя.
 41. Садна обличчя, їх судово-медичне значення.
 42. Синці, їх судово-медичне значення.
 43. Забиті рани обличчя, їх судово-медичне значення.
 44. Судово-медичні можливості при дослідженні рубців. Келоїдні рубці.
 45. Садна слизової оболонки ротової порожнини.
 46. Крововиливи в слизовій оболонці ротової порожнини.
 47. Особливості виникнення переломів кісток обличчя.
 48. Переломи нижньої щелепи.
 49. Переломи верхньої щелепи.
 50. Вивих зуба та ушкодження ясен.
 51. Переломи зубів.
 52. Травматична екстракція зуба. Переломи зубів при оперативному їх видаленні.
 53. Ушкодження зубами людини. Загальна характеристика.
 54. Питання, які вирішують при дослідженні ушкоджень, заподіяних зубами.
 55. Визначення поняття «гострий предмет». Ушкодження, які  вони спричинюють.
 56. Характеристика різаних ран.
 57. Характеристика колотих ран.
 58. Характеристика колото-різаних ран.
 59. Характеристика рубаних ран.
 60. Характеристика ушкоджень гострими предметами, які заподіяні власною рукою.
 61. Причини смерті від дії тупих та гострих предметів, судово-медичні критерії смерті від гострої крововтрати.
 62. Механічна асфіксія, визначення поняття, класифікація, стадії зажиттєвого перебігу.
 63. Загальноасфіктичні ознаки та їх судово-медичне значення.
 64. Странгуляційна механічна асфіксія - повішання.
 65. Странгуляційна механічна асфіксія – задушення петлею.
 66. Видові ознаки задушення кінцівками.
 67. Видові ознаки компресійної механічної асфіксії
 68. Аспіраційна асфіксія (утоплення).
 69. Класифікація ручної вогнепальної зброї. Будова бойових і мисливських набоїв.
 70. Види дії кулі за кінетичною енергією, їх характеристика.
 71. Специфічні ознаки вхідного та вихідного вогнепальних отворів.
 72. Класифікація дистанцій пострілу та принцип їх розділення.
 73. Види та ознаки пострілу впритул.
 74. Ознаки пострілу з близької відстані.
 75. Ознаки пострілу з неблизької відстані.
 76. Зони ранового каналу в м’яких тканинах. Рановий канал в плоских кістках.
 77. Визначення послідовності пострілів на тілі людини.
 78. Судово-медична експертиза опіків обличчя.
 79. Дія високої температури на кістки і зуби.
 80. Судово-медична експертиза відморожень.
 81. Особливості дії іонізуючого випромінення на тканини та його вплив на зуби.
 82. Гостра променева травма ротової порожнини. Променева травма зубів.
 83. Променева травма кісток лицевого скелету.
 84. Особливості ушкоджень технічною електрикою.
 85. Токсикологія. Отрута. Умови дії отрут. Отруєння його види. Класифікація отрут.
 86. Характеристика стадій отруєння.
 87. Отруєння кислотами та їдкими лугами.
 88. Отруєння миш’яком.
 89. Отруєння ртуттю.
 90. Отруєння фосфором.
 91. Отруєння етиловим алкоголем.
 92. Отруєння ботулотоксином.
 93. Отруєння грибами.
 94. Зміни зубів і слизової оболонки ротової порожнини при хронічних отруєннях деструктивними отрутами.
 95. Різновиди  слідів крові. Питання, які можуть бути вирішені під час дослідження крові. 
 96.  Судово-медичне дослідження слину.
 97.  Судово-медичне дослідження волосся.
 98.  Судово-цитологічні дослідження об'єктів стоматологічного походження.
 99.  Медико-криміналістичні ідентифікаційні дослідження під час проведення судово-медичної (стоматологічної) експертизи.

Розділ «Медичне право України»

 1. Дайте визначення держави та розкрийте її ознаки.
 2. Визначте функції держави та дайте їх класифікацію.
 3. Назвати та дати характеристику соціальним нормам,які регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності.
 4. У чому сутність правореалізації?
 5. Назвати та пояснити сутність стадій правого регулювання.
 6. З чим пов'язана актуальність розгляду ятрогеній у рамках медичного права?
 7. Дайте визначення ятрогенії, наведіть приклади ятрогеній, викликаних правильними та неправильними медичними діями.
 8. Назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники виникнення ятрогеній.
 9. Приведіть критерії правомірності ятрогенії.
 10. Дайте визначення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності.
 11. Охарактеризуйте загальну структуру і дайте визначення прав людини у сфері медичної діяльності.
 12. Дайте визначення суб'єктивного права людини в сфері медичної діяльності. Які існують види правових статусів у сфері медичної діяльності?
 13. Наведіть класифікацію прав людини у сфері медичної діяльності.
 14. Дайте визначення лікарської таємниці й обґрунтуйте правомірність уживання такого поняття.
 15. Що таке медична інформація?
 16. Назвіть основні суб'єкти збереження лікарської таємниці.
 17. Що відноситься до об'єктів лікарської таємниці?
 18. Наведіть й охарактеризуйте випадки правомірного розго­лошення лікарської таємниці.
 19. Дайте визначення поняття «пацієнт» і перерахуйте права пацієнтів за законодавством України.
 20. Охарактеризуйте право пацієнта на чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, з боку медичних і фармацевтичних працівників і право на вибір лікаря і лікувально-профілактичного закладу.
 21. Проаналізуйте права пацієнта на збереження лікарської таємниці, інформовану добровільну згоду і відмову від медичного втручання.
 22. Охарактеризуйте право пацієнта на відшкодування шкоди у разі заподіяння її здоров'ю при наданні медичної допомоги.
 23. Дайте визначення та охарактеризуйте юридичну відпо­відальність медичного працівника за професійне правопорушення.
 24. Які існують види відповідальності лікарів за вчинені правопорушення?
 25. Що слід розуміти під професійним медичним злочином?
 26. Дайте характеристику крайньої необхідності як обстави­ни, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.
 27. Дайте характеристику обґрунтованому ризику як обставині, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.
 28. Наведіть класифікацію та назвіть види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.
 29. Які існують різновиди шкоди як результату протиправного медичного втручання? Дайте їх характеристику.
 30. Що таке моральна шкода? Назвіть принципи компенсації моральної шкоди у сфері медичної діяльності.
 31. Дайте визначення та охарактеризуйте адміністративну відповідальність медичних працівників. Назвіть адміністра­тивні правопорушення, які найбільш важливі в контексті медичної діяльності.
 32. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність медичних працівників. У чому полягають основні принципи накладення дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності?
 33. Дайте визначення і назвіть види дефектів надання медичної допомоги.
 34. Дайте визначення лікарських помилок і назвіть об'єктивні і суб'єктивні чинники, що знаходяться в їх основі.
 35. Дайте визначення і охарактеризуйте нещасний випадок у медичній діяльності. Приведіть найбільш типові приклади нещасних випадку в медичній практиці.
 36. Охарактеризуйте проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
 37. У чому полягає загальна послідовність дій при розборі дефектів надання медичної допомоги?
 38. Назвіть загальні питання, які повинні з'ясовуватися в більшості випадків дефектів надання медичної допомоги.
 39. Дайте визначення поняття предмету медичного права. Що розуміють під медичною діяльністю?
 40. Дайте визначення медичного права. Що таке медичне правовідносини? Які основні види медичних правовідносин Ви знаєте?
 41. Які бувають групи суб'єктів медичних правовідносин? Яким умовам повинні відповідати пацієнт і медична установа, щоб вважатися суб'єктами медичних правовідносин?
 42. Дайте визначення і охарактеризуйте поняття юридичного факту у сфері надання медичної допомоги.
 43. Професійно-посадові правопорушення медичних працівників.
 44. Правова поведінка.
 45. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад. Об’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 46. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.
 47. Особисті немайнові права: поняття, види, зміст. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя.
 48. Евтаназія: правовий та моральний аспект.
 49. Право людини на здоров’я, охорону здоров’я.
 50. Право людини на особисту недоторканість, свободу та гідність.
 51. Право на інформацію щодо стану свого здоров’я.
 52. Право на таємницю щодо стану свого здоров’я.
 53. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Лікарські помилки.
 54. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Нещасні випадки.
 55. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.
 56. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.
 57. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів.
 58. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 59. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.
 60. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.
 61. Поняття та види посадового злочину. Поняття та ознаки посадової особи у сфері охорони здоров'я.
 62. Зловживання посадою. Хабарництво. Отримання незаконної винагороди.
 63. Службова фальсифікація. Халатність.

Лекції із дисципліни "Судова медицина"

1. Процесуальні, організаційні основи та структура судово-медичної експертизи в Україні - завантажити

2. Судово-медичне вчення про смерть. Ймовірні і абсолютні ознаки смерті- завантажити

3. Судово-медична експертиза трупів новонароджених- завантажити

4. Судово-медична травматологія- завантажити

5. Судово-медична експертиза транспортної травми- завантажити

6. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень- завантажити

7. Судово-медична експертиза механічної асфіксії- завантажити

8. Токсикологія- завантажити

9. Теоретична частина практичного заняття - завантажити

10. Судово-медична експертиза статевих злочинів- завантажити

11. Судово-медична експертиза статевих злочинів- завантажити

12. Поняття і система юридичного права- завантажити

13. Поняття і система медичного права- завантажити

14. Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я. Права пацієнта. Професійні права та обов’язки лікарів- завантажити

15. Медико-правова оцінка несприятливих результатів лікування хворих- завантажити

16. Юридична регламентація медичної діяльності в Україні.Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення- завантажити

 

Список макропрепаратів

Перелік (список) макропрепаратів І семестру (шафи 1-4) та ІІ семестру (шафи 5-10).

Лекції з патоморфології

Вступ в патоморфологію. Морфологія зворотного і незворотного пошкодження клітин і тканин - завантажити

Вчення про діагноз - завантажити

Порушення крово- та лімфообігу - завантажити

Патоморфологія запалення - завантажити

Запалення - завантажити

Пухлини. Загальне вчення про пухлини - завантажити

Пухлини. Морфологічні особливості пухлин з мезенхіми, нервової та меланінутворюючої тканин - завантажити

Пухлини. Морфологічні особливості пухлин з меланінутворюючої та нервової тканин, епітелію - завантажити

Хвороби серцево-судинної системи - завантажити

Амілоїдоз. Автоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани - завантажити

Хвороби печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози - завантажити

Перинатальна патологія - завантажити

Інфекційні захворювання з ентеральним механізмом зараження - завантажити

Дитячі інфекції - завантажити

Вірусні інфекції - завантажити