Патологоанатоми «забронзовіли»!

В 2010 році у СумДУ з метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів та факультетів та стимулювання рівня підвищення якості їх роботи була запроваджена «Методики визначення рейтингу структурних підрозділів СумДУ» (наказ №608-І від 15.07.2010). Тривалий час серед інститутів і факультетів нашого університету домінували структурні підрозділи з великою кількістю штатних посад та мали переважно технічне спрямування, гуманітарні та медико-біологічні кафедри як правило, «пасли задніх».

І ось, за результатами діяльності 2018 року, кафедра патологічної анатомії займає ІІІ місце у загальноуніверситетському рейтингу! Так, у «патана» були лідерські позиції за різними показниками усередині Медінституту, але хто б міг подумати, що перший значний успіх кафедр медичного інституту у загальному рейтингу структурнихпідрозділів буде належати невеликій (8 штатних одиниць) кафедрі патологічної анатомії? Тим надзвичайний і значніший результат, отриманий патологоанатомами! Під керівництвом проф. Анатолія Романюка був побудований колектив, де кожен «і швець, і жнець, і на дуді грець». Незважаючи на значний обсяг і різноманіття обов'язків та роботи, правильна диверсифікація навантаження у невеликому колективі допомогли суттєво підвищити ефективність. Вирішальним у досягненні високих показників у колективі є креативна атмосфера, наявність академічної свободи, можливість наукового і кар'єрного росту, доброзичлива конкуренція і взаємна підтримка.

Досягнення кафедри патологічної анатомії помітні у публікаційній активності (в т.ч у НМБ WoS і Scopus), господарській діяльності (Науковий центр патоморфологічних досліджень показує зростання доходів 5 рік поспіль), міжнародній діяльності (більшість співробітників має досвід участі у міжнародних стажуваннях), отриманні грантів та держбюджетного фінансування, якості підготовки кадрового потенціалу університету (за один рік захищено 2 докторські дисертації та кандидатська) та має добре представлення результатів діяльності у Інтернет та медіа (один з кращих сайтів серед кафедр Медінституту). Це і є складові успіху кафедри патологічної анатомії, що дозволили отримати непересічний результат. Говорять, що лідируючі позиції дуже важко втримати, але давайте зафіксуємо приємне відчуття добре зробленої роботи, цього часто не вистачає у нашому швикоплинному житті! Патологоанатоми знають, що говорять, JJJ