Оголошення щодо підсумкового семестрового заняття

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що для успішного проходження семестрового підсумкового заняття з дисципліни «Патоморфологія» Ви маєте відпрацювати усі пропущені лекційні та практичні заняття. Відпрацювання проходять щопонеділка з 16 до 18 години.

У разі, якщо студент має принаймні одну незадовільну оцінку («2») із тестування «КРОК-1» протягом семестру, він має отримати допуск до підсумкового заняття (у вигляді 20 питань зі списку "ДОПУСК ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ І СЕМЕСТРУ"). Зараховується 18 і більше правильних відповідей  В іншомувипадку студент не допускається до підсумкового заняття.

Підсумкове заняття проводиться на останньому занятті у семестрі. Воно складається із компютерного тестування з бази «КРОК-1» ­ питання із усіх тем першого семестру (20 питань, 18-20 правильних відповідей), усної відповіді з теоретичної частини (шафи 1-4 та усі теоретичні питання семестру) та мікроскопічної діагностики (повністю завершений  перший розділ альбому  та відповідь на один мікропрепарат для діагностики).