Список дисертаційних досліджень, виконаних під керівництвом Романюка А.М.

1

Карпенко Людмила Іванівна «Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2002р.).

2

Будко Ганна Юріївна «Морфологічні особливості регенерації кісткової тканини в умовах гіпоксії та впливу загального опромінення і солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2005р.).

3

Гортинська Олена Миколаївна «Морфофункціональні зміни в кістках скелета в умовах гіпоксії і впливу радіації та солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2005р.).

4

Моїсеєнко Ольга Семенівна «Морфофункціональні зміни  та реадаптаційні перетворення кісток скелета при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів у різні вікові періоди», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2006р.).

5

Кравець Олександр Валерійович «Морфологічні та реадаптаційні зміни в підшлунковій залозі під впливом солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2009р.).

6

Москаленко Роман Андрійович «Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в умовах впливу мікроелементозу», 14.03.01 – нормальна анатомія (2010р.).

7

Кравець Валерій Валерійович «Особливості морфологічних та реадаптаційних  змін у тонкій кишці в умовах дії на організм техногенних мікроелементозів»,  спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2011р.).

8

Гринцова Наталія Борисівна «Морфологічні та цитохімічні зміни в тканинах головного мозку щурів за умов впливу на організм солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2012р.).

9

Кузенко Євген Вікторович «Морфологічні зміни в емалі зубів під впливом солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2012р.).

10

Сауляк Сергій Володимирович «Морфологічні особливості сім’яників щурів  в умовах мікроелементозу», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2013р.).

11

Москаленко Юлія Василівна « Морфологічні зміни сім’яників на етапах раннього постнатального онтогенезу в умовах впливу солей важких металів»,

 спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2014р.).

12

Шкрьоба Артем Олександрович «Вікові особливості передміхурової залози в умовах впливу солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2015р.).

13

Линдін Микола Сергійович «Морфогенез інфільтративного протокового раку молочної залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2015р.).

14

Коробчанська Анна Борисівна «Особливості морфогенезу нижньої щелепи та різця за умов впливу на організм солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2015р.).

15

Рєзнік Андрій Васильович «Морфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з біомінералізацією», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2016р.).

16

Кузенко Євген Вікторович «Особливості патогенезу та морфогенезу запальних захворювань пародонта», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2017р.).

17

Москаленко Роман Андрійович «Патоморфологічні особливості біомінералізації м’яких тканин», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2018р.).

18

Гирявенко Наталія Іванівна «Патоморфологічні особливості первинного раку маткових труб», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2018р.).

19

Сікора Владислав Володимирович «Морфологічні зміни в сечовому міхурі за умов впливу солей важких металів», спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія (2019р.).

20

Линдіна Юлія Миколаївна «Морфологічні особливості кісткового мозку за умов впливу солей важких металів», спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2020р.).

 

Загальна інформація

    Кафедра патологічної анатомії  розташована на базі філії Сумського обласного патологоанатомічного бюро по вул. Привокзальній, 31, а також у університетській клініці СумДУ по вулиці Петропавлівській, 57. Клінічна база оснащена сучасною апаратурою для діагностики операційного та біопсійного матеріалу, який надходить із лікувально-профілактичних закладів міста та районів області, проведення гістологічного, гістохімічного та імуногістохімічного досліджень та ін.

Теоретичні й практичні заняття на кафедрі проводяться для студентів 3-го, 4-го й 5-го курсів, інтернів, магістрів та клінічних ординаторів. На кафедрі є музей макропатології, який включає понад 600 препаратів із різноманітною патологією людини й виконує навчальну та санітарно-просвітницьку функції, гістологічна лабораторія, авчальні кімнати, кабінет завідувача, викладацькі й лаборантські кімнати, комп'ютерний клас, препараторська, ординаторська, лабораторії та інші приміщення. Навчальний процес повністю забезпечений сучасними навчально-методичними матеріалами, підручниками та науковою літературою. Викладачі кафедри виконують педагогічне та клінічне навантаження, що надає можливість демонструвати на практиці в секційній залі патологічні зміни внутрішніх органів померлих хворих у лікарнях міста. Студенти беруть участь у проведенні розтинів померлих, у діагностиці біопсійного та операційного матеріалу.

На базі Сумського обласного патологоанатомічного бюро в головному корпусі та філії, у Сумському обласному онкологічному диспансері співробітниками кафедри патологічної анатомії проводиться лікувально-консультативна робота.

 

Випускники кафедри

Кафедра патологічної анатомії бере участь у формуванні майбутніх лікарів-патологоанатомів: випускники Медичного інституту СумДУ пройшли інтернатуру з патологічної анатомії і працюють у практичній медицині (Слива А.Ф. працює у Білопільскій ЦРЛ; Малець Л.О. працює у м.Кролевець; Семілет Д.Г. працює у СОПАБ відділення дитячої патології та патологоанатомічному відділенні обласного онкологічного диспансеру; Ісаєва В.Є., Іваній О.О, працює у СОПАБ відділення загальної патології, Бончев С.Д. відповідає за роботу патологоанатомічного відділення Недригайлівської ЦРЛ, Піддубний А.М. відповідає за морфологічні дослідження в Путивльській ЦРЛ).

У січні 2010 відкрита клінічна ординатура зі спеціальності «Судово-медична експертиза». З 2008 року на кафедрі отримали ступінь магістра Слива А.Ф. (2009), Іваній О.О. (2010), Рудна М.М (2011), Рудна В.М. (2012), Олешко О.М. (2013), Линдін М.С. (2013), Рєзнік А.В. (2013), Піддубний А.М. (2015), Сікора В.В. (2015), Гапченко А.В. (2015).

Співробітники кафедри

 

 

Романюк Анатолій Миколайович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, керівник клініки, керівник центру патоморфологічних досліджень, лікар-патологоанатом вищої категорії, стаж лікаря-патологоанатома 35 років, педагогічний стаж – 38 років.

Романюк Анатолій Миколайович у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора В.Г. Ковешнікова на тему "Судинно-тканинні взаємовідношення у кістковій системі під впливом різних режимів рухової активності", а у 1992 р. - докторську дисертацію на тему "Морфофункціональні порушення кісток скелету при опіковій хворобі та шляхи їх корекції". Працював асистентом, доцентом кафедри патологічної анатомії Тернопільської медичної академії й весь час поєднував наукову діяльність із практичною роботою на посаді лікаря-патологоанатома Тернопільської обласної лікарні, міських лікарень №1 і №2. Брав участь у роботі XV, XVI, XVII, ХХVІІІ-ХХХ Європейських конгресів, XX та XXI Міжнародних конгресів патологів., VI-Х Конгресів патологів України, Міжнародного конгресу асоціації патологоанатомів, Національних конгресів анатомів, гістологів, ембріологів, міжобласних та республіканських конференцій і з'їздів патологоанатомів.

Наукові напрямки роботи: патоморфологія загально патологічних процесів, екологічна морфологія та патологія, патоморфологія онкогенезу.

Проф. А. М. Романюк є автором 395 наукових праць, з яких 23 у виданнях, які обліковуються наукометричними базами Scopus та Web of Science; 1 підручника з патологічної анатомії, 10 посібників, 16 навчально-методичних розробок та 3 винаходів. Тривалий час виконував обов'язки заступника декана факультету, а після створення Медичного інституту - заступника директора з наукової роботи.

Під керівництвом проф. А. М. Романюка захищено 2 докторські та 17 кандидатських дисертацій, виконується 3 докторських та 4 кандидатських дисертацій.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

                 

Карпенко Людмила Іванівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії.

Карпенко Людмила Іванівна закінчила педіатричний факультет Харківського медичного інституту, інтернатуру, працювала лікарем-патологоанатомом у Сумській обласній лікарні, дитячим патологоанатомом, завідувачкою гістологічного відділення Сумського обласного онкологічного диспансеру, судмедекспертом, завідувачкою відділення загальної патології в Сумському обласному патологоанатомічному бюро. Маючи великий досвід практичної роботи, Карпенко Людмила Іванівна вирішує зайнятися науковою роботою й поступає в заочну аспірантуру при кафедрі патологічної анатомії СумДУ. Після закінчення аспірантури у 2002 році успішно захищає кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах" у Харківському медичному університеті. Є автором 45 наукових праць, лікарем-патологоанатомом вищої категорії, має стаж педагогічної роботи 15 років, медичний стаж - 30 років.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

                   

Будко Ганна Юріївна - кандидат медичних наук , доцент кафедри патологічної анатомії, завідувач курсом судової медицини.

Будко Ганна Юріївна закінчила медичний факультет СумДУ, інтернатуру за спеціальністю лікар-експерт судово-медичної експертизи, клінічну ординатуру із судово-мединої експертизи, аспірантуру. У Харківському медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні зміни репаративної регенерації кісткової тканини під впливом загального опромінення і солей важких металів", є автором 36 наукових праць.

Дисципліни: судова медицина.

                     

Москаленко Роман Андрійович доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії. Заступник директора медінституту з міжнародної діяльності.

Москаленко Роман Андрійович закінчив медичний інститут СумДУ (2006), інтернатуру за спеціальністю патологічна анатомія (Харківська медична академія післядипломної освіти, 2007), лікар-патологоанатом першої категорії. Стаж практичної роботи 13років.Член Європейського товариства патологів (з 2011р), Асоціації патологів України (з 2008р).  Захистив кандидатську дисертацію "Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в умовах впливу мікроелементозу" (2010). У 2018 році захистив докторську дисертація «Патоморфологічні особливості біомінералізації м’яких тканин». Є автором 170 наукових праць, в тому числі 25публікацій у НМБ Scopus і WoS, індекс Гірша – 6. Має 4 патенти на корисну модель.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

            

Кузенко Євген Вікторович – доктор медичних наук, доцент.

Кузенко Євген у 2008 році отримав кваліфікацію лікаря-стоматолога (з відзнакою) з патогенезу стоматологічних та черепно-лицевих захворювань у Медичному університеті м. Києва та продовжив навчання у магістратурі та аспірантурі в Сумському державному університеті.

З часу отримання наукового ступеня кандидата медичних наук, Кузенко Євген Вікторович зосередив свої дослідження головним чином на стоматологічній патології, ендодонтії та щелепно-лицевій хірургії. Йому пощастило працювати в мультидисциплінарній науковій галузі, де молекулярна і клітинна біологія допомагає зрозуміти взаємодію матеріалів у біологічній системі, що підкреслює важливість міждисциплінарного підходу (як до викладання, так і до досліджень).

Кузенко Євген Вікторович є членом комітету Асоціації патологоанатомів з 2010 року та сприяє впровадженню інновацій у навчальний процес, щоб допомогти студентам краще зрозуміти важливість патоморфології в стоматології.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

                  

Линдін Микола Сергійович - кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії.

Линдін Микола Сергійович з 2002 року навчався у Шосткинському медичному училищі, яке закінчив з відзнакою у 2006 році, отримавши кваліфікацію фельдшера. Протягом 2006-20012 років навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти та Сумського обласного патологоанатомічного бюро (2012-2013 роки). У Сумському державному університеті (2013 рік) отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. Протягом 2013 року працював лікарем-патологоанатомом у Шосткинській центральній районній лікарні. З 2013 року навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету та достроково захистив дисертацію на тему «Морфогенез інфільтративного протокового раку молочної залози в умовах забруднення довкілля солями важких металів» (2015 рік). Він є членом Європейської та Української асоціації патологів.  Протягом останніх років проводить дослідження, присвячені вивченню молекулярно-генетичним особливостей морфогенезу злоякісних пухлин у людини. Линдін М.С. неодноразово приймав участь у науково-педагогічних стажуваннях (Німеччина, Ессен 2017, 2018, 2019рр., Австрія, Зальцбург 2017р.) та науково-практичних конференціях і конгресах (Німеччина, Кельн 2016р, Іспанія, Більбао 2018р., Німеччина, Вюльцбург 2018р., Франція, Ніца 2019) у провідних європейських медичних закладах. З 2017 року є відповідальним виконавцем науково-дослідних роботи №62.12.01-01.17/20 ЗП. Має 2-гу лікарську категорію.Линдін М.С. працює лікарем-патологоанатомом за сумісництвом у патологоанатомічному відділенні КНП СОР «СОКЛ».

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

    

Гирявенко Наталія Іванівна - кандидат медичних наук,асистент кафедри патологічної анатомії.

Гирявенко Наталія Іванівна закінчила медичний факультет СумДУ в 2005 році. Інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» проходила на базі кафедри патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти,   Протягом 2007-2010 років працювала лікарем-патологоанатомом в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері. В 2011 році отримала сертифікат лікаря судово-медичного експерта-гістолога. У 2010-2015 роках працювала лікарем судово-медичним експертом-гістологом уСумському обласному бюро судово-медичної експертизи. З 2013 року навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету та достроково захистила дисертацію на тему «Патоморфологічні особливості первинного ракуматкових труб». Працює за сумісництвом на посаді лікаря-патологоанатома в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері. Вонає членом Європейської та Української асоціації патологів.  Протягом останніх років проводить дослідження, присвячені вивченню молекулярно-генетичним особливостей морфогенезу злоякісних пухлин у людини. Лікар-патологоанатом 1 кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

                  

Піддубний Артем Михайлович -  асистент кафедри патологічної анатомії.

Піддубний Артем Михайлович у 2008-2014 роках навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. Інтернатуру проходив на базі кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету та Сумського обласного патологоанатомічного бюро (2014-2015 роки). У Сумському державному університеті (2015 рік) отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. У 2015-2019 роках навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Сумського державного університету. У 2015-2018 роках працював за сумісництвом на посаді лікаря-патологоанатома в Путивльській центральній районній лікарні. Брау участь у численних міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах, зокрема Конгресах Європейського товариства патологів  (Амстердам (Нідерланди) – 2017 р., Більбао (Іспанія) - 2018р., Ніца (Франція) - 2018р.). Проходив наукові стажування у університеті Умео (м. Умео, Швеція, 2018-2020 рр.) та був виконавцем науково-дослідних робіт. З 2019 року - асистент кафедри патологічної анатомії. Відповідальний за веб-сайт кафедри та впровадження дистанційних форм навчання. 

Дисципліни: патоморфологія, біопсійно-секційний курс.

           

  

Сікора Владислав Володимирович - кандидат медичних наук, асистент кафедри патологічної анатомії.

Сікора Владислав Володимирович у 2008-2014 роках навчався у медичному інституті Сумського державного університету та закінчив його з відзнакою, отримавши спеціальність лікаря-спеціаліста. У період 2014-2015 років  проходив інтернатуру на базі кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету та Сумського обласного патологоанатомічного бюро. У 2015 році у Сумському державному університеті отримав звання магістра з фахової спеціальності патологічна анатомія. З 2015 по 2018 роки навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету. У 2019 році захистив дисертацію на тему «Морфологічні зміни в сечовому міхурі за умов впливу солей важких металів». Він є членом Європейської та Української асоціації патологів. На сьогоднішні, його наукова діяльність пов’язана з вивченням молекулярно-генетичним особливостей морфогенезу злоякісних пухлин у людини та дослідженні особливостей експериментального впливу полютантів на щурів. Сікора В.В. неодноразово приймав участь у Міжнародних науково-практичних конференціях і конгресах (Амстердам (Нідерланди) – 2017 р., Більбао (Іспанія) - 2018р., Ніца (Франція) - 2019р.) та науково-педагогічних стажуваннях (Університет Фоджа (Фоджа, Італія) – 2017-2018 роки; Університет Дюйсбург-Ессен (Ессен, Німеччина) – 2019 рік), а також брав участь у виконанні 3 науково-дослідних робіт. Разом з цим, Сікора В.В. займає посаду Координатора наукової діяльності та Голови наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Медичного інституту. Працює лікарем-патологоанатомом за сумісництвом у патологоанатомічному відділенні КНП СОР «СОКЛ».

Дисципліни: патоморфологія , біопсійно-секційний курс.

 

Генсіцький Борис Іванович - асистент кафедри патологічної анатомії.

 

Генсіцький Борис Іванович закінчив Вінницький медичний інститут  ім. М.І.  Пирогова у 1976 р. З 1977 р. по 1984 р. працював у патолого- анатомічному  відділенні СОЛ. У 1985р. призначений завідувачем  патологоанатомічного відділення СООД.  У 1997 р. у порядку переводу  призначений начальником Сумського обласного бюро СМЕ. Цю посаду  обіймав протягом 18 років. 

Атестований на вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю судово-медична експертиза, судово-медична гістологія. Нагороджений медаллю МВС України, почесними грамотами МОЗ України та грамотами ОУОЗ.

Свою лікарську роботу суміщав з педагогічною.  Працював викладачем курсу судової медицини у Сумському медичному інституті, академії банківської справи, Харківському філіалі університету внутрішніх справ.

Дисципліни: судова медицина

 

 

Янишевська Ірина Юріївна - старший лаборант. 

У 1993 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, природичо-географічний факультет зі спеціальності "Біологія та хімія". На кафедрі патологічної анатомії працює з 16 квітня 2018 року. Виконує обов'язки профорга, матеріально-відповідальної особи, а також бере участь у науково-дослідницькій роботі кафедри. 

 

Золотарьова Віра Григорівна - лаборант. 

Кругляк Галина Миколаївна - лаборант. 

 

Історія кафедри

Кафедра відкрита 02.01.1994 р. під керівництвом доктора медичних наук, професора Анатолія Миколайовича Романюка, який був запрошений із Тернопільської медичної академії, де працював протягом 10 років. З початку роботи по 1 серпня 2001 р. кафедра була розташована на території 5-ї міської лікарні. Сьогодні кафедра знаходиться на території обласної лікарні на базі філіалу СОПАБ.

Викладацький склад у 1994 р. був представлений чотирма викладачами: д-ром мед. наук, доцентом А. М. Романюком, канд. мед. наук, асистентом О. С. Проценко та асистентами О. М. Аверіною й Д. П. Кусковим. У 2001 році до складу кафедри був приєднаний курс гістології, цитології та ембріології, і в штат кафедри були включені доцент Л. В. Васько та асистент Л. І. Кіптенко. Першим доцентом кафедри була кандидат медичних наук Проценко Олена Сергіївна, яка була запрошена з Харкова, де працювала асистентом кафедри патологічної анатомії Харківського медичного університету. З 1995р на кафедрі за сумісництвом починає працювати лікар-патологоанатом Карпенко Людмила Іванівна. З 2006р. випускниці медичного факультету СумДУ О. М. Гортинська та Г. Ю. Будко після захисту кандидатських дисертацій працюють викладачами кафедри. З червня 2010 року після захисту кандидатської дисертації на кафедрі почав працювати Москаленко Р.А, випускник Медичного інституту СумДУ. З моменту відкриття на кафедрі працюють старший лаборант Токар Тетяна Миколаївна, лаборант Кругляк Галина Миколаївна, з 2004 року лаборант Золотарьова Віра Григорівна.

У різні періоди на кафедрі працювали асистенти: О.М. Аверина, Д.П. Кусков, Т.Л. Ринжук, О.С. Моісеєнко, С.А. Захарченко, С.М. Сущенко.

З 2015 року на кафедрі працює асистент Линдін Микола Сергійович, а з 2019 - асистенти Піддубний Артем Михайлович та Сікора Владислав Володимирович.