Вітаємо нового доктора філософії Олену Коломієць!


Нещодавно випускниця нашої кафедри Олена Коломієць нарешті
отримала диплом доктора філософії за спеціальністю «Медицина» галузі
знань «Охорона здоров’я»! Ця помітна подія відбулася за результатами
виконання і захисту дисертації «Патоморфологічна характеристика та
оптимізація діагностики та прогнозу інвазивного протокового раку грудної
залози з біомінералізацією» на базі кафедри патологічної анатомії НН
Медичного інституту СумДУ. Наполеглива праця Олени Олегівни впродовж
4 повних років офіційної аспірантури та 1 року інтернатури увінчалася
успіхом під керівництвом д.мед.н, проф. Романа Москаленка. Сам захист
відбувся у понеділок 18 вересня 2023 року на кафедрі патологічної анатомії
СумДУ у одноразовій спеціалізованій вченій раді під головуванням д.мед.н,
проф. Євгена Кузенка, офіційними опонентами виступили д.мед.н,
професори Віталій Гаргін (ХНМУ) та Іван Старченко (ПДМУ), рецезентами
від СумДУ були д.б.н, проф. Вікторія Гарбузова та к.мед.н, доц. Наталія
Гирявенко. Члени спеціалізованої вченої ради відмітили високий рівень самої
роботи, її оприлюднення та презентації на міжнародних конгресах і
конференціях.
Колектив кафедри патологічної анатомії щиро вітає Олену Олегівну
Коломієць та бажає подальших успіхів на ниві науки та практичної діяльності!