НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра патологічної анатомії

публічна інформація

Напрями наукової діяльності кафедри

  1. Вивчення впливу екзогенних факторів на внутрішні органи (експериментальні дослідження);
  2. Встановлення участі молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену у функціонуванні інтактних та неопластичних тканин;
  3. Дослідження патоморфологічних особливостей органів репродуктивної системи;
  4. Особливості біомінералізації при різних патологічних станах;
  5. Встановлення участі тканинної та рідинної біопсії у діагностуванні та прогнозуванні злоякісних захворювань.