Послуги центру

Кафедра патологічної анатомії

публічна інформація

Науковий центр патоморфологічних досліджень

НЦПМД був створений на кафедрі патоморфології в листопаді 2010 року. Метою центру було створити в університеті сучасну наукову базу для фундаментальних досліджень клінічного та морфологічного рівнів з використанням найновіших технологій.

НЦПМД обладнаний сучасним поворотним мікротомом Shandon Finesse 325, мікроскопами Carl Zeiss Primo Star з камерами, морфометричним комплексом SEO Scan Lab 2.0 ”, обладнанням для гістологічної обробки матеріалів (тканинні процесори, термостати, прошарки, вироблені в Україні) та обладнанням для білків та електрофорез ДНК. Для діагностики використовується широкий спектр антитіл (близько 60) та достатня кількість реагентів для аналізу. Ми проводимо імуногістохімію та широкий спектр специфічних методів гістохімічного фарбування.

НЦПМД виконує комерційні замовлення на гістологію майже для всіх приватних медичних клінік регіону, проводить імуногістохімію раку молочної залози, меланоми та лімфоми для пацієнтів.

Пропозиції до співпраці

НЦПМД проводить цитологічні, гістологічні, гістохімічні та імуногістохімічні дослідження та готовий до наукової співпраці з партнерами у різних галузях патології. Також ми можемо готувати молодих спеціалістів та студентів.

Вартість послуг

  • Гістологічне дослідження операційного чи біопсійного матеріалу – 175 грн.
  • Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) – 246 грн.
  • Консультація біопсійного чи операційного матеріалу – 200 грн.
  • Імуногістохімічне дослідження тканини пухлини молочної залози (виявлення рецепторів до естрогену, прогестерону, епідермального фактору росту та Кі-67) – 984 грн.
  • Імуногістохімічне дослідження тканини лімфатичного вузла – 1476 грн.