НАУКОВО-ДОСЛІДНа РОБОТа

Кафедра патологічної анатомії

публічна інформація

Держбюджетні НДР кафедри

НДР Державний реєстраційний номер №0116U006815

«Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м’язового апарату»

Керівник – Кузенко Є.В. (e-mail: e.kuzenko@med.sumdu.edu.ua, роб. тел.: 0542 25 01 72)

Відповідальний виконавець – Скиданенко М.С.

 

НДР Державний реєстраційний номер № 0118U003570

«Ефективність «liquid biopsy» та тканинної біопсії у діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин»

Керівник – Винниченко І.О.

Відповідальний виконавець – Романюк А.М. (e-mail: a.romanyuk@med.sumdu.edu.ua, роб. тел.: 0542 25 01 72)

 

НДР Державний реєстраційний номер №0117U003937

«Розробка методу діагностики пухлин органів репродуктивної системи з використанням молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену»

Керівник – Москаленко Р.А. (e-mail: r.moskalenko@med.sumdu.edu.ua, роб. тел.: 0542 25 01 72)

Відповідальний виконавець – Линдін М.С. (e-mail: n.lyndin@med.sumdu.edu.ua, роб. тел.: 0542 25 01 72)