«Срібний» науковий здобуток кафедри патологічної анатомії-2023

На засіданні Вченої ради Сумського державного університету Наказом ректора №0422-І
від 07 травня 2024 року було оголошено підсумки конкурсу «Кращий науковий підрозділ
за результатами наукової діяльності у 2023 році», згідно якого колектив кафедри
патологічної анатомії, зайняв ІІ місце загальноуніверситетського рейтингу серед
структурних підрозділів СумДУ. Незважаючи на загальну складну ситуацію в державі в
умовах російсько-української війни, зменшення основного штатного складу кафедри і
учбового навантаження колектив під керівництвом проф. Анатолія РОМАНЮКА досяг
значних успіхів у науковій діяльності. Це сталося завдяки спільним зусиллям та
самовідданій праці науково-педагогічних працівників (в тому числі, тих які перебувають у
відрядженнях, але продовжують підтримувати публікаційну активність кафедри),
допоміжного науково-педагогічного персоналу, які продовжують проводити наукові
дослідження і оприлюднювати їх результати, провадити господарську та консультативну
діагностичну діяльність, виховувати нове покоління науковців, залучати студентів до
наукової роботи. Таким чином, кожен на своєму місці і своїми зусиллями робить усе
можливе для кращого майбутнього рідного університету і країни.