Вітаємо Руслану Чижму з успішним захистом дисертації на здобуття ступеню доктора філософії!

Сьогодні, 2 травня 2024 року, на кафедрі патологічної анатомії відбувся
довгоочікуваний захист дисертації Руслани ЧИЖМИ на здобуття ступеню
доктора філософії за спеціальністю «Медицина» в галузі знань «Охорона
здоров’я». Руслана ЧИЖМА достроково завершила і захистила наукову
роботу «Патоморфологічна характеристика біомінералізації при злоякісних
пухлинах яєчників», яка була виконана на базі Наукового центру
патоморфологічних досліджень кафедри патологічної анатомії НН
Медичного інституту СумДУ за активної участі колег-колабораторів з
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики факультету ЕлІТ
СумДУ (О. Пилипенко, А. Степаненко), україно-шведського дослідницького
центру SUMEYA (А. Піддубний) та Інституту прикладної фізики НАН
України (С. Данильченко).
Наполеглива та натхненна праця Руслани Анатоліївни впродовж
неповних 3 років офіційної аспірантури та 1 року інтернатури увінчалася
успіхом під керівництвом д.мед.н, проф. Романа МОСКАЛЕНКА. Процедура
захисту відбулася на кафедрі патологічної анатомії СумДУ у одноразовій
спеціалізованій вченій раді під головуванням доцента кафедри хірургії,
травматології, ортопедії та фтизіатрії, д.мед.н, проф. Олексія КОРЕНЬКОВА.
Офіційними опонентами виступили: завідувачка кафедри морфології,
клінічної патології та судової медицини Національного університету охорони
здоров’я України імені П.Л. Шупика, Голова експертної проблемної комісії
НУОЗ України «Патологічна анатомія та судова медицина», д.мед.н,
професор Олена ДЯДИК, завідувачка кафедри патологічної анатомії та
судово-медичної експертизи ХНМУ, д.мед.н, професор Ірина ЯКОВЦОВА.
Рецезентами дисертаційної роботи від СумДУ були професор кафедри
акушерства та гінекології, д.мед.н, проф. Ірина НІКІТІНА та доцент кафедри
акушерства та гінекології, д.мед.наук Алеся БОЙКО. Члени
спеціалізованої вченої ради відмітили високий рівень проведеної наукової
роботи, її оприлюднення та презентації на міжнародних конгресах і
конференціях.
Колектив кафедри патологічної анатомії щиро вітає Руслану Анатоліївну
ЧИЖМУ у своєму складі та бажає подальших успіхів на ниві науки та
практичної діяльності!